Reklamacje towaru

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:

- osobiście pod adresem: Autoteile - Sklep Motoryzacyjny, ul. Katowicka 12, 31-351 Kraków,
- pisemnie na adres: Autoteile - Sklep Motoryzacyjny, ul. Katowicka 12, 31-351 Kraków,
- telefonicznie pod numerem telefonu: 728 603 632,
- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@e-autoteile.pl ,
- w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Kontakt”.

UWAGA!!! Uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z nami przed odesłaniem towaru celem uzgodnienia sposobu jego dostarczenia na nasz adres.

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji poniższych informacji - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę:
(1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady;
(2) żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
(3) danych kontaktowych składającego reklamację.

Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży/rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres: Autoteile - Sklep Motoryzacyjny, ul. Katowicka 12, 31-351 Kraków . J

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia lub do czasu wydania opini rzeczoznawcy producenta, gwaranta danej części.

W celu ułatwienia realizacji uprawnień z tytułu reklamacji prosimy wypełniony, wydrukowany i podpisany protokół wraz z paragonem/fakturą VAT oraz reklamowanym towarem przesłać na poniższy adres: 
Autoteile - Sklep Motoryzacyjny, ul. Katowicka 12, 31-351 Kraków

Pobierz formularz do wypełnienia: formularz

Formularz jest w formacie PDF, aby go otworzyć uruchom Adobe Reader. Program Adobe Reader jest bezpłatnym, godnym zaufania narzędziem służącym do wyświetlania i drukowania dokumentów PDF.

UWAGA!!! Uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z nami przed odesłaniem towaru celem uzgodnienia sposobu jego dostarczenia na nasz adres.

2019-04-03