Regulamin sprzedaży

I. Postanowienia wstępne.
II. Procedura składania i realizacji zamówienia.
III. Zapłata.
IV. Warunki dostawy. 
V. Odstąpienie od umowy.
VI. Wymiana produktu.
VII. Niezgodność towaru z umową.
VIII. Polityka prywatności. 
IX. Postanowienia końcowe.

I. Postanowienia wstępne.

1. Sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej pod adresem http://www.e-autoteile.pl/ prowadzony jest przez:

Autoteile - Sklep Motoryzacyjny
z siedzibą:
w Krakowie przy ul. Katowickiej 12

NIP: 6772317964
REGON 360146762


2. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem http://www.e-autoteile.pl/ umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci Internet oraz Call Center (przyjmowanie zamówień drogą telefoniczną) w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym.

3. Klientem sklepu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca konto poczty elektronicznej.

4. Niniejszy system sprzedaży, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny (art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego) do momentu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego. System sprzedaży skierowany jest do wszystkich Klientów (również indywidualnych) na terenie Polski. Wszystkie ceny, zdjęcia i opisy  na stronie, podane są w celach informacyjnych i należy je traktować, jako zaproszenie do składania zamówień.

 

II. Procedura składania i realizacji zamówienia.

1. Zamówienie można składać poprzez Sklep internetowy za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka, oraz następnie poprzez przycisk "Potwierdzam zamówienie", drogą e-mailową lub telefoniczną pod numerem 728 603 632

2. W przypadku składania zamówienia poprzez dodanie produktu do koszyka, niezbędne jest założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia, zamieszczać dodatkowe informacje i uwagi do zamówienia, poznać datę planowanej wysyłki, śledzić przesyłkę. 

3. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza adresowego zamówienia dostępnego na stronie Sklepu internetowego bądź w przypadku zamówień dokonywanych drogą telefoniczną podanie niezbędnych danych umożliwiających weryfikację osoby zamawiającej i potwierdzenie zamówienie, a to: imię i nazwisko/firma, dokładny adres, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail.

4. Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości wysyłanej na adres e -mail podany przez Klienta.

5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma Autoteile Sklep Motoryzacyjny zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.

6. W przypadku niedostępności zamówionego produktu, Klient jest informowany o tym fakcie przez pracownika sklepu internetowego i podejmuje decyzję o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na produkt brakujący, zamiana brakującego produktu na inny lub anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy za zamówione produkty w przypadku przedpłaty na konto).

7. Dane do przelewu:

Autoteile- Sklep Motoryzacyjny

ul. Katowicka 12
31-351 Kraków
ING Bank Śląski:  

11 1050 1445 1000 0092 1717 4102Tytuł przelewu:
zapłata za [nr zamówienia]

8.  Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 

III. Zapłata.

1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.e-autoteile.pl są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). 

2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.e-autoteile.pl nie zawierają kosztów przesyłki. Informacje o kosztach wysyłki zawarte są w zakładce WYSYŁKA.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego bądź wprowadzania w nich zmian.

4. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w chwili zawarcia umowy kupna – sprzedaży. Umowa kupna-sprzedaży zawarta zostaje z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, w której sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia.

5. Możliwe są następujące formy płatności:

a. Za pobraniem - gotówką kurierowi przy odbiorze towaru.

b. Przelewem - po zarezerwowaniu zamówionego towaru w naszym magazynie, wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty na koncie towar jest pakowany i wysyłany.

c. poprzez płatności internetowe PayU.

6. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (paragon lub na życzenie faktura VAT). Klient jest zobowiązany niezwłocznie po dokonaniu zamówienia przesłać drogą e-mailową niezbędne dane.

 

IV. Warunki dostawy.

1. Dostawa Towaru jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

2. Czas realizacji (wysyłki) zamówienia wynosi od 3 do 5 dni (potrzebnych na skompletowanie i zapakowanie zamówionego towaru). Przesyłki są nadawane oraz dostarczane wyłącznie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Do tego czasu należy doliczyć czas dostawy (transportu) - który zależy od wybranego przy zamówieniu sposobu dostawy.

3. Dostępne sposoby dostawy: 
- za pośrednictwem firmy kurierskiej, 
- odbiór osobisty.

Zamówienie może zostać odebrane osobiście przez Kupującego przy ulicy ul. Katowickiej 12 w Krakowie. Warunkiem dokonania odbioru osobistego jest wcześniejsze umówienie się z pracownikiem Sklepu internetowego odnośnie terminu dokonania takiego odbioru.

4. Informacje o kosztach wysyłki zawarte są w zakładce WYSYŁKA. Całkowite koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Zamawiającego.

 

V. Odstąpienie od umowy.

1. Klient, zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu bez podania przyczyny w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty otrzymania Produktu, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

2. Oświadczenie, o którym mowa powyżej można złożyć wysyłając e-mail na adres: biuro@e-autoteile.pl, lub drogą pocztową na adres: ul. Katowicka 12, 31-351 Kraków . 

3. Odstąpienie od umowy może dotyczyć całości lub części zamówionych produktów.

 

VI. Wymiana produktu.

1. Klienci Sklepu internetowego www.e-autoteile.pl mają możliwość wymiany zakupionego Produktu na inny z oferty Sprzedawcy.

2. Warunkiem wymiany Produktu jest wcześniejszy kontakt ze Sklepem oraz ustalenie szczegółów transakcji.

3. Klient obowiązany jest odesłać wymieniany Produkt wraz z kopią faktury VAT oraz pisemnym oświadczeniem w przedmiocie wymiany produktu na inny w terminie 10 dni kalendarzowych od daty otrzymania produktu.

4. W razie braku towaru na wymianę w Sklepie, możliwe jest ustalenie późniejszego terminu wymiany, zależnego od możliwości sprowadzenia towaru.

 

VII. Niezgodność towaru z umową.

1. Klient ma prawo reklamować produkt ze względu na jego wady jakościowe niebędące efektem normalnego użytkowania.

2. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne oraz uszkodzenia spowodowane niedbałym lub niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem użytkowanie.

3. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od dnia zakupu towaru o ile w ciągu 2 miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi Sklep internetowy w formie pisemnej o stwierdzonej niezgodności.

4. W celu złożenia reklamacji Kupujący powinien dostarczyć reklamowany towar wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.

5. Sklep Internetowy w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

6. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych prosimy o niezwłoczny kontakt ze Sklepem. Dołożymy wszelkich starań, by zniwelować powstałą pomyłkę. Koszt przesyłki do Klienta (jak i zwrotnego do Sklepu, jeśli ma miejsce) w takim przypadku ponosi Sprzedawca.

 

VIII. Polityka prywatności.

1. Administratorem danych osobowych jest www.e-autoteile.pl, który dokonuje przetwarzania Danych Osobowych Klientów zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Wszystkie udostępnione przez Klienta w trakcie procesu zamawiania dane są chronione i przetwarzane przez Autoteile - Sklep Motoryzacyjny  wyłącznie w celu realizacji zamówienia, zafakturowania, wysyłki zamówionego produktu, wysłania ankiety po dokonanej transakcji w celu wyrażenia przez zamawiającego oceny o jakości obsługi, w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów, a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiedniej zgody Klienta.

3. Sprzedawca dokłada najwyższych starań do zabezpieczenia danych osobowych Klientów przed nieautoryzowanym dostępem zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

4. Sprzedawca zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.), tzn. umożliwia Klientom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawienie oraz prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w ustawie pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient powinien kierować na adres: Autoteile - Sklep Motoryzacyjny ul. Katowicka 12, 31-351 Kraków z dopiskiem „Dane osobowe”.

 

IX. Postanowienia końcowe.

1. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową.

3. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje wynikające ze złego użytkowania produktów zakupionych w Sklepie.

4. Niniejszy Regulamin stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006, Nr 90, poz.631). Zabrania się kopiowania, powielania, oraz rozpowszechniania treści postanowień niniejszego regulaminu na użytek komercyjny. 

 

2019-04-03